Integritet och GDPR

Inom Ludvika kommun är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för arbetet med hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Det juridiska ansvaret för en förvaltnings behandling av personuppgifter har dess nämnd. För ett kommunalt bolag är det bolagets styrelse som är juridiskt personuppgiftsansvarigt.

På nedanstående sidor kan du läsa mer om Ludvika kommuns arbete kring dataskyddsförordningen och integritet.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: