Utveckling av östra delen av Marnäs

Ludvika kommun arbetar just nu med flera utvecklingsprojekt i Marnäsområdet i den östra delen av Ludvika. Det är två separata projekt som drivs dels av kommunen och dels av det kommunala fastighetsbolaget Ludvika kommunfastigheter AB.

Karta över Marnäs, östra delen av Ludvika.

Dessa projekt påverkar varandra på olika sätt och planen är att utföra dem delvis parallellt inom de närmaste åren. Varje projekt har egna mål och förutsättningar men projekten kommer att samverka för att helhetsresultatet i östra Marnäs ska bli så bra som möjligt.

Två olika projekt

Stora Hillänget

Stora Hillänget där planeras det för nya bostäder, mindre handel och utvecklade parkmiljöer i naturområdet mellan Grågåsvägen och sjön Övre Hillen. Detaljplan finns för området.

Läs mer på Stora Hillängets egen sida.

Nya arena

Planering med målsättning att placera en ny arena i området. Detaljplan ska tas fram för området kring den tänkta arenan.

Läs mer på sidan

Geografisk närhet – möjlighet till samverkan

Även om dessa projekt till stor del är separata så kommer den geografiska närheten mellan arenan, husen längs Grågåsvägen och utvecklingsområdet i Stora Hillänget göra att projekten påverkar varandra.

Exempelvis kan attraktiviteten i området komma att öka till följd av en ny arena och nya bostäder. Samtidigt kommer trafiken till och från området att öka med en ny arena och nya bostäder i Stora Hillänget.

Ett exempel på samverkan är att man skulle kunna skapa gröna stråk som knyter ihop den kommande parkmiljön i Stora Hillänget med utemiljöerna runt en framtida arena. Detta för att knyta ihop arenan med de aktiviteter och rekreationsytor som planeras i Stora Hillängets parkmiljö. Ett annat exempel är att samverka för att skapa en god variation mellan aktiviteterna i arenan och aktiviteterna i Stora Hillänget så att det finns någonting som passar för olika åldrar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer hur Ludvika kommun och Ludvika kommunfastigheter AB samverkar kring dessa projekt kan du kontakta kommunens planeringsenhet genom kultur.samhallsutveckling@ludvika.se.

Mer ingående information om vart och ett av de tre projekten kommer att publiceras på respektive projektsida när de startat.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: