Det här är Stensvedens förskola

Förskolan jobbar utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 18.

Förskolan Stensveden öppnades 1977 och ingår i Vasa rektorsområde.
Det är drygt 50 barn på förskolan fördelade på 3 avdelningar.

Natur och miljö

Natur- och miljötänkandet går som en röd tråd genom verksamheten och omgivningarna runt Stensveden ger tillgång till stora grönområden, närhet till skog och vatten samt Gammelgården.

Språk

Vi jobbar medvetet på oilka sätt med barnens språkutveckling. Vi använder oss av tecken, rim, ramsor, sagor, språkutvecklande lekar i mindre grupper. I miljön utmanar vi barnens intresse för det skrivna ordet.

Matematik

Matematik finns runtomkring oss på många olika sätt. Vi mäter, sorterar, bygger mönster, uppmanar till problemlösning, räknar, använder oss av de "rätta" begreppen. Vi jobbar med matematik på olika sätt både inne och ute.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: