Drönarflygning

Drönarflygningar underlättar arbetet med att ta flygfoton och sammanställa underlag till detaljplaner och bygglovsprocesser.

Drönare som flyger i luften.

I takt med att Ludvika växer behövs nya bostäder och förändringar i infrastrukturen. Med hjälp av drönare kan kommunen enklare och mer effektivt samla in geografisk information samt ta fram flygfoton och 3D-modeller.

Arbetet med drönaren är ett komplement till traditionell mätning och insamling av geografisk information. Med en drönare kan vi jobba med mätning på ett säkrare sätt på särskilt riskutsatta platser som förorenade områden, på vägar eller platser där terrängen är otillgänglig.

Flygningarna genomförs av utbildad personal och drönaren är under uppsikt under hela flygningen.

Kommande flygningar

  • Grängesberg
  • Björkliden
  • Koloniområdet Högberget
  • Väsmansbacken
  • Området norr om Hammarbacken
  • Krabo-Stentäppan

Varför flyger kommunen med drönare?

Drönarteknik gör det möjligt för Ludvika kommun att på ett enkelt och smidigt sätt ta flygbilder. Något som tidigare var väldigt kostsamt och tidskrävande görs i dag på några minuter.

Drönare är även ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö.

Vilka drönare använder sig kommunen av?

Ludvika kommun använder sig av drönare av typen DJI Mini 2.

Har kommunen tillstånd att flyga?

Ja, kommunen har de nödvändiga tillstånd som krävs för att genomföra flygningar.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan kommunen skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Vi skapar också filmer eller tar bilder för att på olika sätt informera allmänheten om kommunens verksamhet samt för marknadsföring av platsen Ludvika kommun.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Vid längre flygningar informerar vi här på ludvika.se/drönare.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50–120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Har ni ansvarsförsäkring?

Ja, Ludvika kommun har ansvarsförsäkring för att flyga drönarna.

Vilka får flyga drönaren?

Utbildade piloter med relevant nivå på drönarkort. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik. Piloterna lyder under organisationens operatörskap.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, stör därför inte piloten under själva flygningen.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: