Regler och ordningsföreskrifter vid hyra av idrottshallar

  För allas trivsel och säkerhet finns det regler och föreskrifter som ska följas.

  Allmänna regler

  I lokalen, på anläggningen eller i anknytning till densamma är rökning, alkohol och droger förbjudet. Kommunen ansvarar ej för värdesaker, kläder och dylikt.

  Hyresgästen utser en ansvarig på plats som är över 18 år och ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som be­finner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Vidare har ansvarig på plats som uppgift att se till att gränsen för max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids, att obehöriga inte släpps in i lokalen.

  Hyresgästen ansvarar att nödutgångar­na inte blockeras.
  Hyresgästen ska ta del av utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning.

  Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ansvarig på plats kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräp­ning upptäcks, ska detta anmälas till Bokningscentralen nästkom­mande arbetsdag. Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. I inomhusan­läggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknan­de medel, bortsett från de hallar som är specialanpassade. När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad och utrustning ska stå på anvisad plats. Städma­terial finns att tillgå i alla hallar på anvisad plats.

  Med grovstäd menas: tömma papperskorgar, plocka upp skräp och vid behov borsta/torrmoppa golv.

  Idrottslokalen eller anläggningen får endast användas un­der bokad tid och omklädningsrummen maximalt 30 mi­nuter före och efter bokad tid. Ansvarig på plats har ansvar för omklädningsrummen också.

  Om hyresgästen inte följer bokningsreglerna eller åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli avstängd och/eller betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.

  Ordningsföreskrifter

  • Idrottslokalerna får endast beträdas med gymnastikskor. Ej skor med dubb eller färgad sula som färgar av sig.
  • Vid fotbollsträning får endast lättare boll användas.
  • Material, liksom framflyttade eller vända bänkar, måste återställas till sina platser.
  • Lokala regler, samt regler som anges vid eventuell utkvittering av nyckel/tagg till lokal, gäller också.
  • Den som använder kommunens lokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF:s dopningsregler. Ej heller inneha, försälja eller förmedla dylika preparat.

  Passerkort/larmtagg

  Kortet/taggen är personligt och får endast användas av den för vilken kortet/taggen är utfärdat. innehavaren skall omedelbart anmäla förlust av kort/tagg till förvaltningens säkerhetsansvarig. innehavaren får en personlig kod för att kunna använda kortet/taggen.

  Innehavaren förbinder sig att:

  • Inte avslöja koden för någon.
  • Inte anteckna koden på kortet/taggen.
  • Inte eller förvara anteckning om kod tillsammans med kortet/taggen eller i kortets/taggens närhet.
  • Att snarast anmäla till säkerhetsansvarig om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden.

  Kontakta oss

  Vid frågor, kontakta bokningscentralenboka@ludvika.se 

  0240 - 868 80

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.