Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till socialtjänsten. All personal som arbetar med barn är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdom far illa.

Om du tror att ett barn eller en ungdom (0-20 år) behöver hjälp av socialtjänsten, kan du ringa och samråda med en socialsekreterare i mottagningsgruppen.

Ring kommunens växel 0240-860 00 och be att få prata med mottagningen inom individ- och familjeomsorgen.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan du kontakta polisen telefon 112 så hjälper de dig att komma i kontakt med Socialjouren.

Vad händer efter att en anmälan har inkommit?

När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj för att vi tillsammans ska försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Socialtjänsten är skyldig att utreda

När en anmälan om att ett barn behöver stöd eller skydd kommer in är socialtjänsten skyldiga att utreda barnets situation och behov.

Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att familjen tillsammans med socialsekreteraren ska komma fram till om det finns behov av hjälp eller stödinsatser för barnet.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Mottagningen för individ- och familjeomsorgen,
Sociala frågor som rör barn och vuxna
0240-860 00, be att få prata med mottagningen på Utredningsenheten barn och familj.
Telefontid: 8:00-12:00, 14:00-16:00
Besöksadress: Ljunghällsvägen 45, Ludvika

Sidan uppdaterades: