Etablering

Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringsreformen, vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Samtliga har uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen.

Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ och ingår i den så kallade etableringsreformen och har rätt till insatser via Arbetsförmedlingen.

Vad är etableringsprogrammet?

Arbetsförmedlingen upprättar en individuell planering tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planeringen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Inom etableringsprogrammet kan man till exempel läsa Svenska för invandrare (SFI), söka jobb eller göra praktik på en arbetsplats. Försäkringskassan beslutar om etableringsersättning och betalar ut den.  Etableringsersättning betalas ut i 24 månader.

Vem kan ta del av etableringsinsatserna?

Den som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa kan ta del av etableringsinsatserna.

För mer information kontakta Arbetsförmedlingen, kommunens integrationshandledare eller Migrationsverket.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att du som nyanländ folkbokfört dig i kommunen. På den här kursen får du lära dig hur det är att leva och bo i Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kursen är kostnadsfri för dig som deltar och obligatorisk för dig som ingår i etableringen.

  • Detta gäller dig som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförd i Ludvika kommun och är i etablering.
  • Det gäller inte för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorientering i Ludvika innefattar ett samhällsorienteringsprogram på 100 timmar.

Svenska för invandrare (SFI)

SFI finns i fyra nivåer, från A till D. Alla elever bedöms och placeras sedan på rätt nivå.

I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer att eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

För dig som ingår i etableringsreformen är deltagande i SFI obligatoriskt. För att ansöka om plats inom SFI pratar du med din handläggare på Arbetsförmedlingen som ger dig vidare information om hur ansökan går till och vart du skall vända dig.

För dig som inte ingår i etableringsreformen hittar ansökningsblankett och hur du ansöker om SFI på sidan vbu.se/vuxenutbildning/sfi---svenska-for-invandrare Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Integrationshandledare

Telefon: 0240-863 53

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: