Väghållare

I Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) kan du se vem som är väghållare för en specifik väg.

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet.

Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare, till exempel vägföreningar.

I NVDB kan du titta på olika typer av information som är kopplad till vägen, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller, vem som är väghållare och vilken typ av beläggning vägen har.

NVDB på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: