Solsidans förskola

I mitten av februari 2015 öppnade förskolan Solsidan på Blomstervägen 11. De sex avdelningar har namn från olika blomväxter.

På förskolan finns 102 nyfikna, utforskande och härliga barn i åldrarna 1-5 år och arton pedagoger som dagligen lyser upp de stora lokalerna. Förskolan har även öppet för barn till föräldrar som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

Läs mer på "Det här är Solsidans förskola"