Särskilt boende med heldygnsomsorg

En plats i ett särskilt boende är för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, vård och trygghet tillgodosett i ditt eget hem.

I ett särskild boende med heldygnsomsorg bor du i en egen lägenhet och vi ger dig omvårdnad och service i ditt hem. Skillnaden mot en vanlig hyreslägenhet är att det finns gemensamma lokaler som du delar med din grannar, såsom matsal och sällskapsrum samt att det alltid finns omvårdnadspersonal på plats. 

Varje boende har en ansvarig enhetschef som arbetar kontorstid. När du behöver hälso- och sjukvård finns även sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut att tillgå.

I kommunen finns flera lägenheter för personer med demenssjukdom. Har du en demensdiagnos och ett behov av särskilt boende kan det vara aktuellt att ansöka om sådan lägenhet.

Ansökan

Du kan ansöka om särskilt boende genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till respektive enhet.

Biskopsgården

Besöksadress
Timmermansvägen 33
Ludvika

Personal
Snäckan 0240-869 07
Korallen 0240-869 08

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Granliden

Besöksadress
Björkallén 69
Grängesberg

Personal
Vån 2. 0240-56 56 78
Vån 3. 0240-56 56 79
Demens 1. 0240-56 56 81
Demens 2. 0240-56 56 82
Demens 2. 0240-56 56 83

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Skogen

Besöksadress
Kolbottenvägen 9
Ludvika

Personal
Åsen 0240-56 57 01
Stigen 0240-56 57 02
Gläntan 0240-56 57 03
Ängen 0240-56 57 04
Tjärnen 0240-56 57 05
Myren 0240-56 57 06

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Solgärde

Besöksadress
Hyttvägen 39
Sunnansjö

Personal
Särskilt boende 0240-56 58 64
Avdelning kvarnen 0240-56 58 69
Demensboende 0240-56 58 97

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Solsidan

Besöksadress
Blomstervägen 11
Ludvika

Personal
Avd 7. 0240- 868 67
Avd 9. 0240-868 68

Enhetschef
0240-860 00

Sjuksköterska
0240-860 00

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: