Det här är Östansbo förskola

Förskolan finns i samma byggnad som Östansbo skola och strax intill ligger också Lorensbergaskolan. Närheten till förskoleklass, skola och fritidshem främjar en god kontakt mellan personal i de olika verksamheterna och bidrar till en mjuk övergång för barnen.

De tre avdelningarna har plats för 53 barn i åldrarna 1-5 år och på förskolan arbetar förskollärare och barnskötare, totalt 11 pedagoger. Förskolan har utbildade VFU-lärare, vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter.

Vår specialpedagog stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där.

Allt vi gör i rutinsituationerna, gruppaktivitet och i bemötandet av varje barn gör vi med tanke på skolverkets strävansmål och de prioriterade målen i vårt rektorsområde. Våra prioriterade områden är:

  • Språkutveckling
  • Värdegrund
  • Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan arbetar tillsammans med andra förskolor i rektorsområdet med ISSA, som står för Intensivt Systematiskt Språkutvecklande Arbetssätt. Genom kollegialt lärande och med handledning av vår specialpedagog utvecklar vi vår undervisning för barns språkutveckling, bland annat genom att arbeta tematiskt med fokus på utvalda ord och begrepp. Att transspråka, det vill säga att tillvara barnens alla språkliga resurser i samtal och kommunikation, är ett arbetssätt pedagogerna tillämpar.

Alla människors lika värde genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar med att få gruppkänsla och med att lära oss att visa respekt och ta hänsyn till varandra. Att vänta på sin tur och bli en bra kamrat. Vi gör miljön så inspirerande och rolig som möjligt så att barnen kan upptäcka, utforska och få nya kunskaper.

För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.

Vill du veta mer? Ring eller besök oss gärna.

Förskolan  Östansbo, utegård med gräs, träd och gungor.
Förskolan Östansbo, lekhus på gården.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: