Personer med demenssjukdom

För dig med demenssjukdom finns det flera alternativ till omsorg och stöd.

Dagverksamhet

För dig som har en demenssjukdom och inte bor på något av kommunens särskilda boenden finns möjlighet att ansöka om dagverksamhet för social stimulans och aktivering, promenader och utflykter med mera. Vår dagverksamhet heter Ljungen och har sin verksamhet i lokaler på demensboendet Skogen i centrala Ludvika.

Korttidsboende

För dig som har en demenssjukdom finns möjlighet att få tillfällig eller återkommande avlastning på kommunens korttidsboende Lagunen så att den anhöriga som vårdar dig får avlösning.

Särskilt boende

Boendet består av ett rum med pentry och badrum. Där finns personal dygnet runt. Personalen som arbetar på våra demensboenden är sjuksköterskor och undersköterskor samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter som ansvarar för utprovning av hjälpmedel.

Demensboenden

Ansökan

Du kan ansöka om insatser genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: