Avfall i fritidsbåtshamnar

Nu gäller nya regler för hur fritidsbåtshamnar ska ta emot avfall.

Alla bryggor och fritidsbåtshamnar som kan ta emot fler än 25 båtar ska ha en avfallsmottagning och en godkänd plan för avfallshanteringen.

Vem ansvarar?

Om hamnen tar ut en hamnavgift eller motsvarande ansvarar den som tar avgiften att det finns anordningar som kan ta emot avfall i hamnen. För andra hamnar är det fastighetsägarens ansvar.

Vilken typ av avfall?

Hamnen ska ha anordningar för att ta emot avfall som besökare har behov av att lämna. Det gäller den typ av avfall som normalt uppstår vid användning av en fritidsbåt, exempelvis toalettavfall, hushållsavfall/matavfall och farligt avfall som exempelvis olja.

Hur ska insamlingen se ut?

Avfall ska samlas in separat, vilket innebär att besökarna ska kunna sortera olika typer av avfall vid inlämningen.

Denna information ska finnas i hamnen:

  • Karta eller skiss som visar var mottagning för olika avfallstyper finns
  • Öppettider för avfallsmottagning
  • Förteckning över de avfallstyper som kan lämnas in.
  • Beskrivning hur avfall ska lämnas in.
  • Kontaktuppgifter för mer information om avfallsmottagningen.
  • Beskrivning av avgift för att lämna avfall (i förekommande fall).

Avgifter

Hamnen får ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för mottagandet av avfall men du får inte ta betalt för den faktiska mängden avfall som lämnas in. Kostnaden för avfallet ska istället utgöras av en indirekt avgift som ska betalas av samtliga som nyttjar hamnen oavsett om de har avfall att lämna eller inte. Denna regel är för att hamnens avgifter inte ska utgöra ett incitament för fartyg att släppa ut sitt avfall till vattnet.

Avfallsplan

Alla fritidsbåtshamnar ska upprätta en avfallshanteringsplan. Avfallshanteringsplanen ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden och därefter ska planen revideras och godkännas på nytt minst vart 5e år.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: