En hållbar kommun

För att vi ska bidra till att nå de globala, nationella och lokala miljömålen behöver alla hjälpas åt. Kommunen ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med resurser. Kommunen ska både minska sin egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt.

Det här ska uppnås under perioden 2021−2025:

  • Mat- och restavfallet ska minska
  • Matsvinnet ska minska i kommunens serveringar
  • Kommunkoncernens fordon ska gå på fossilfria drivmedel
  • Energianvändningen i kommunkoncernens lokaler ska minska

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: