Det här är Sunnansjö förskola

Solängens förskola i Sunnansjö öppnades i april 2015. Förskolan består av tre avdelningar, Linden, Eken och Lönnen.

Förskolan rymmer 50 barn. Solängen har skogen som granne och barnen är ofta utomhus både på gården, i skogen och vid Hembygdsgården.

Arbetslaget består av 9 medarbetare där de flesta har lång erfarenhet av arbete i förskola. Vi har ett antal utbildade VFU-handledare som tar emot förskollärar- och barnskötar- studenter under deras utbildning. I anslutning till förskolan finns Sunnansjö skola.

Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för alla barn som går där. Vårt arbetssätt och vår planering under året följer förskolans årshjul, till exempel introduktion, föräldramöten, utvecklingssamtal, traditioner, kompetensutvecklingsdagar och temaperioder.

Målområden under läsåret är SKUA (Språk och Kunskapsutvecklande arbetssätt) och tillgängliga lärmiljöer som handlar om att alla barn ska kunna använda förskolans rum för lek och lärande, ingå i gemenskapen och delta i undervisningen. För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.

Förskolan använder sig av verktyget Unikum där vi dokumenterar vår undervisning och barnens lärande. I Unikum kan även vårdnadshavare ta del av barnens lärande, planeringar för förskolan, information från rektor och pedagoger, underlag för utvecklingssamtal.

Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett besök.

foto Sunnansjö förskola

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: