Studieförbund

Ett studieförbund är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Bokcirklar, konserter och föreläsningar genomförs men även folkbildande verksamhet i lite friare former.

På senare år har studieförbunden tagit ett allt större samhällsansvar genom särskilda insatser. Det gäller bland annat studiecirklar med asylsökande och projekt som ska stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna.

Studieförbunden är en del av det civila samhället. Enkelt uttryckt betyder det att människor går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. De får bidrag från staten, regionen och de kommuner de har verksamhet i.

I Sverige finns tio studieförbund. Dessa är ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans anordnar de verksamhet i Sveriges alla kommuner. I stort sett alla studieförbund har verksamhet i Ludvika kommun. Bakom studieförbunden står olika folkrörelser och andra organisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil.

Information till studieförbunden

Sista ansökningsdag för bidrag är den 25 september.

Ansökan skickas till kultur.samhallsutveckling@ludvika.seOBS! Skicka inte till enskilda handläggares e-post!

Ansökan ska ha alla bilagor med samlat i ett mejl. Vi har inte en särskild ansökningsblankett. Däremot ska handlingarna ha ett försättsblad där följande uppgifter tydligt ska framgå:

  • Innehållsförteckning,
  • verksamhetsberättelse,
  • verksamhetsplan,
  • ekonomisk redovisning,
  • redovisning av verksamhet i Ludvika kommun,
  • uppgifter om organisationsnummer,
  • kontaktuppgifter,
  • bankgiro.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: