Resor, transporter och besök

Här hittar du information om parkeringstillstånd, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och i vissa fall rätt att parkera där parkering är förbjuden

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Det är Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning som ansvarar för att utreda och besluta om särskilda tillstånd för resor i färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sjukresor

Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Region Dalarna för länets sjukresor.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: