Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Ludvika kommun och som har ett rörelsehinder och svårigheter att förflytta dig på egen hand mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Fyll i blanketten ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och be din läkare att fylla i läkarintyget som finns som bilaga i blanketten för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Till ansökan ska du också bifoga fotografi i form av passfoto och namnunderskrift som infogas av oss i tillståndet. En bilaga för foto och namnunderskrift finns i blanketten.  

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: