Särskilda behov, extra stöd

Den samlade elevhälsan och social välfärds barn- och ungdomsenhet finns till hands för elever i behov av särskilt stöd.