Stöd till vuxna

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och behandling. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss. Vi utreder behov enligt socialtjänstlagen och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00 och be att få prata med utredningsenhtens mottagning.

Ansökan/anmälan

När någon enskild ansöker om stöd och hjälp genomför vi alltid en utredning för att ta reda på hur den sökande bäst kan få hjälp. När någon anmäler oro för någon annans missbruk gör vi en så kallad förhandsbedömning genom att kontakta den anmälan berör. En utredning får enligt lag inte öppnas mot den enskildes vilja om inte en omedelbar fara för den enskildes liv och hälsa föreligger.

Insatser för missbruk

Utredningen som kartlägger individens behov av vård beskriver hur behovet av stöd bäst kan tillgodoses, till exempel genom öppenvård eller vård på behandlingshem. Öppenvård ger möjlighet att vara kvar i sin hemmiljö med arbete och socialt umgänge. Ibland är dock missbruket så omfattande att man behöver få mer genomgripande vård på behandlingshem under en tid. Vård på behandlingshem kompletteras oftast med efterföljande öppenvård på hemmaplan. Socialtjänstens vård/behandlingsinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen.

Läs mer om vårt stöd på sidorna för Alkoholberoende, Drogberoende och Spelberoende.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: