En väg in – råd till dig som företagare

En väg in till kommunen är till för dig som är företagare och är en service där du kan få information och hjälp att hitta rätt bland lagar och regler.

Service och rådgivning som du som företagare kan få hjälp med:

  • Rådgivning i näringslivsfrågor. Om du har synpunkter, frågor eller idéer som berör näringslivet och företagandet i kommunen, utvecklandet av det egna företaget eller samarbetet mellan företag. Rådgivningen gäller även de regionalpolitiska stöden.
  • Hjälp med ansökningar. Behöver du blanketter för att söka något av de olika stöd som finns att tillgå inom Ludvika kommun, kan du vända dig till oss inom näringsliv. Vi bistår också om du behöver hjälp att fylla i blanketterna.
  • Stöd i myndighetskontakter. Vi stödjer dig och underlättar dina kontakter med de olika regionala och lokala instanserna. Om du har funderingar om tillstånd, regler och tillsyn inom miljö- och hälsoområdet kan du få hjälp av kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen som samlar sin expertkunskap för att hjälpa dig.
  • Företagskontakter. Vi träffar och besöker kommunens företag. Kontakta oss gärna om du vill ha ett personligt besök från någon av oss på kommunen vid ditt företag.
  • Branschvisa träffar. För att utveckla kontakter och samarbete mellan företagen inom någon särskild bransch och kommunen genomförs sedan 1994 återkommande branschträffar. Även företagsträffar anordnas, lokalt eller områdesvis oavsett branschtillhörighet, då någon speciell fråga uppkommit. Se mer under Företagsnätverk och forum.

Nytt företag eller ny verksamhet

Om du behöver hjälp för att få svar på exploateringsfrågor, få reda på vilka regler som gäller och vilka tillstånd du kan behöva inom olika områden, till exempel inom livsmedel, restaurang, tatuering, frisering, gym, verkstad med mera så hjälper vi dig.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och samlar de experter som du behöver svar från vid ett och samma tillfälle.

Om du vill orientera dig själv om regler och tillstånd så finns det mycket information samlat under rubriken Tillstånd, regler och tillsyn. Se även e-tjänster.


Företagets namn

Gata/box, postnummer och ort

Företagets organisationsnummer

Den på företaget som ska vi kontakta

Telefonnummer till kontaktpersonen

E-post till kontaktpersonen
Vilken typ av verksamhet ska du starta?
Vilken typ av verksamhet ska du starta?


Har du en lokal för din verksamhet?
Har du en lokal för din verksamhet?

Bifogade filer
Komplettera gärna dina uppgifter med nedanstående dokument.


Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Näringslivschef Erik Odens

0240-862 52

Näringslivsutvecklare Ann-Catrin "Anka" Knudsen

0240-860 25

Besöksnäringsutvecklare Ulrika Andersson

0240-860 89

Landsbygdsutvecklare Lena Kansbod

0240-860 76

Besöksadress: Mötesplats näringsliv, Storgatan 5, Ludvika

Sidan uppdaterades: