Medborgarundersökningar

Varje år låter Ludvika kommun statistikmyndigheten SCB genomföra medborgarundersökningen. Det är en attitydundersökning som mäter hur invånarna ser på sin kommun. Ett slumpmässigt urval av kommunens invånare får tycka till om vår kommun och våra verksamheter.

Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice och möjligheten till inflytande fungerar. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö och trygghet i samhället. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Resultat medborgarundersökningar

Om du vill läsa och fördjupa dig i resultaten av medborgarundersökningarna för Ludvika och andra kommuner kan du gå till SCB:s webbplats.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: