Radon

Radon märks inte, men kan skada din hälsa. Därför bör du som bor i småhus regelbundet mäta radonhalten. För flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för mätningar och om så behövs åtgärder.

Beställ radonmätning till lägre pris

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Ludvika kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft och i dricksvatten till ett lägre pris.

Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i miljö och byggs register och om du då beställer mätningen hos det företag som kommunen har avtal med. Vi har avtal med Mekkab.

Observera att länken är för privatpersoner. Flerbostadshusägare och arbetsgivare får kontakta MEKKAB för att beställa mätdosor eftersom det krävs en dialog för att veta hur mycket som behöver mätas.

Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

Mäta radon i inomhusluft

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera mätdosor i bostaden. Mättiden ska vara minst två månader men helst tre månader och utföras under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Det är den enda mätningen som ger ett årsmedelvärde och som är juridiskt giltig. Gör mätningen i minst två rum, med en dosa i varje. Det ska finnas minst en dosa på varje bostadsplan. Mät alltid inredda rum i källare, som till exempel gillestuga.

Snabbmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Resultatet är bara vägledande och det räcker inte för olika typer av myndighetsbeslut, tänk på det. En snabbmätning går att genomföra när som helst under året och bör pågå i minst sju dygn, men det kan även gå på kortare tid.

Åtgärda radon i bostaden

För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor

  • marken
  • byggnadsmaterialet
  • dricksvattnet

Mäta radon i dricksvatten

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften. Mäta radon i dricksvatten går att göra hela året. Vi kan hjälpa till att förmedla flaskor för provtagning och ta emot nytagna prov under vissa veckodagar.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: