Radon

  Radon märks inte, men kan skada din hälsa. Därför bör du som bor i småhus regelbundet mäta radonhalten. För flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för mätningar och om så behövs åtgärder.

  Beställ radonmätning till lägre pris

  Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Ludvika kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft och i dricksvatten till ett lägre pris.

  Du kan få det lägre priset om du går med på att mätresultatet blir synligt i miljö och byggs register och om du då beställer mätningen hos Radonova som kommunen har avtal med. Observera att länken är för privatpersoner. Flerbostadshusägare och arbetsgivare får kontakta Radonova för att beställa mätdosor eftersom det krävs en dialog för att veta hur mycket som behöver mätas.

  Du kan också beställa mätningar hos andra företag, men då gäller ett annat pris. På Swedacs hemsida kan du se vilka företag som är ackrediterade.

  Mäta radon i inomhusluft

  Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera mätdosor i bostaden. Mättiden ska vara minst två månader men helst tre månader och utföras under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Det är den enda mätningen som ger ett årsmedelvärde och som är juridiskt giltig. Gör mätningen i minst två rum, med en dosa i varje. Det ska finnas minst en dosa på varje bostadsplan. Mät alltid inredda rum i källare, som till exempel gillestuga.

  Snabbmätning kan vara bra om du ska köpa hus och behöver ett snabbt svar. Resultatet är bara vägledande och det räcker inte för olika typer av myndighetsbeslut, tänk på det. En snabbmätning går att genomföra när som helst under året och bör pågå i minst sju dygn, men det kan även gå på kortare tid.

  Åtgärda radon i bostaden

  För att kunna åtgärda en för hög radonhalt i din bostad måste du först ta reda på varifrån radonet kommer.

  Radon i bostäder kan komma från tre olika källor

  • marken
  • byggnadsmaterialet
  • dricksvattnet

  Bidrag för radonåtgärder


  Om mätningar visat på höga halter av radon i bostaden bör du åtgärda det så snart som möjligt.

  Äger du ett småhus kan du återigen söka bidrag för saneringen. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Ansökan gör du hos länsstyrelsen. Mer information om radonbidraget hittar du hos Boverket.

  Mäta radon i dricksvatten

  Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften. Mäta radon i dricksvatten går att göra hela året. Vi kan hjälpa till att förmedla flaskor för provtagning och ta emot nytagna prov under vissa veckodagar.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
  miljo.bygg@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.