Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och i vissa fall rätt att parkera där parkering är förbjuden.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter.

Kan du få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Är du rörelsehindrad och har svårigheter att förflytta dig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan du få ett tillstånd.

Är du rörelsehindrad men kör inte bil själv kan du få parkeringstillstånd endast i undantagsfall. Det kan vara att du regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Ansökan om parkeringstillstånd

Vill du ansöka om parkeringstillstånd så kan du ladda ner en blankett eller beställa från Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

När du ansöker ska du fylla i alla uppgifter som efterfrågas. Var särskilt noga med att fylla i varför du behöver parkeringstillstånd och om du kör själv eller inte. När du fyllt i alla uppgifter ska även en läkare ge sitt utlåtande.

Till ansökan ska du bifoga fotografi (passfoto) och namnunderskrift som infogas av oss i tillståndet.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: