Upplåtelse av allmän platsmark

Om du vill nyttja allmän platsmark måste du ha tillstånd.

Vad är allmän plats?

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats?

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats.

Ansökan skickas till polismyndigheten i Ludvika. Polismyndigheten lämnar sedan ansökan till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste polisen avslå ansökan. För upplåtelse tar polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift som styrs av tid och yta.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: