Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till socialtjänsten. All personal som arbetar med barn är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdom far illa.

Ring kommunens växel 0240-860 00 och be att få prata med mottagningen inom individ- och familjeomsorgen.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan du kontakta polisen telefon 112 så hjälper de dig att komma i kontakt med Socialjouren.

Anmäl hellre en gång för mycket

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa och rådfråga socialtjänsten. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Du gör det för barnets bästa och det kan i vissa fall vara avgörande för att ett barn ska få hjälp.

Rätt att vara anonym

När du som privatperson ringer till socialtjänsten och gör en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa har du rätt att vara anonym.

Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller skicka mail från din mailadress för då är socialtjänsten i de flesta fall skyldiga att lämna uppgiften till den som anmälan gäller.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om anmälningsskyldighet. Länk till annan webbplats.

Vad händer efter att en anmälan har inkommit?

När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj för att vi tillsammans ska försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Om det som framkommit i anmmälan kan leda till någon åtgärd av nämnden är socialtjänsten skyldig att utreda barnets situation och behov.

Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att familjen tillsammans med socialsekreteraren ska komma fram till om det finns behov av hjälp eller stödinsatser för barnet.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Mottagningen för individ- och familjeomsorgen,
Sociala frågor som rör barn och vuxna
0240-860 00, be att få prata med mottagningen på Utredningsenheten barn och familj.
Telefontid: 8:00–12:00, 14:00–16:00
Besöksadress: Ljunghällsvägen 45, Ludvika

Sidan uppdaterades: