Fritidshemmet för Lorensberga F-6

På Lorensberga F-6 finns två fritidshemsenheter, Östansbo och Lorensbergamodulen.

Fritidshemmen öppnar klockan 6:30 på respektive fritidshemsenhet.

Lorensbergamodulens fritidshemsbarn går över till Östansbo klockan 16:30 varje dag för gemensam stängning klockan 17:30 (vid behov 18:30).

Östansbo fritidshem

På Östansbo fritidshem går barnen från förskoleklassen och årskurs 2 tillsammans.

Modulen fritidshem

På Modulens fritidshem finns en avdelning där barn i årskurs 1 samt årkurs 3 till 6 tillsammans.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: