Förvaltningar i kommunen

I Ludvika kommun finns det fyra förvaltningar som leds av olika nämnder.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.

Politiskt ansvar

 • Kommunstyrelsen
 • Myndighetsnämnden miljö- och bygg
 • Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
 • Gemensamma servicenämnden
 • Gemensamma överförmyndarnämnden
 • Krisledningsnämnd
 • Språktolknämnd
 • Valnämnd

Kommundirektör och förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning

Maria Skoglund
Kommundirektören är även chef för kommunens förvaltningschefer.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för flera stora områden inom kommunen, bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter,  allmänkulturella frågor, ungdomspolitiska frågor, sport- och fritidsanläggningar, planering, projektering och exploatering, tillsammans med miljöfrågor och övriga myndighetsfrågor.

Politiskt ansvar

 • Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd 

Förvaltningschef samhällsbyggnad

Tf Louise Nordström

Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsförvaltningen ansvarar för alla resurser som är riktade till barn och ungdomar.
I social- och utbildningsförvaltningen ingår social välfärd, förskola, grundskola och anpassad grundskola.

Politiskt ansvar

 • Social- och utbildningsnämnden

Förvaltningschef Social- och utbildning

Jonas Fors

Vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamheten på förvaltningen består av äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hälso- och sjukvårdsinsatser och kostenhet för äldreomsorg, skola, fritids- och barnomsorg.

Politiskt ansvar

 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Gemensam nämnd hjälpmedelsfrågor

Förvaltningschef Vård- och omsorg

Carina Gullemo

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: