Förvaltningar i kommunen

  I Ludvika kommun finns det fyra förvaltningar som leds av olika nämnder.

  Kommunstyrelsens förvaltning

  Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.

  Politiskt ansvar

  • Kommunstyrelsen
  • Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
  • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
  • Gemensamma servicenämnden
  • Gemensamma överförmyndarnämnden
  • Krisledningsnämnd
  • Språktolknämnd
  • Valnämnd

  Kommundirektör och förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning

  Maria Skoglund
  Kommundirektören är även chef för kommunens förvaltningschefer.

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för flera stora områden inom kommunen, bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter,  allmänkulturella frågor, ungdomspolitiska frågor, sport- och fritidsanläggningar, planering, projektering och exploatering, tillsammans med miljöfrågor och övriga myndighetsfrågor.

  Politiskt ansvar

  • Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd 
  • Myndighetsnämnd för miljö- och bygg

  Förvaltningschef samhällsbyggnad

  Jan Lundberg

  Social- och utbildningsförvaltningen

  Social- och utbildningsförvaltningen ansvarar för alla resurser som är riktade till barn och ungdomar.
  I social- och utbildningsförvaltningen ingår social välfärd, förskola, grundskola och särskola.

  Politiskt ansvar

  • Social- och utbildningsnämnden

  Förvaltningschef Social- och utbildning

  Camilla Sömsk

  Vård- och omsorgsförvaltningen

  Verksamheten på förvaltningen består av äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hälso- och sjukvårdsinsatser och kostenhet för äldreomsorg, skola, fritids- och barnomsorg.

  Politiskt ansvar

  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Gemensam nämnd hjälpmedelsfrågor

  Förvaltningschef Vård- och omsorg

  Eva Björsland

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.