Gemensam servicenämnd (GSN)

Här finns kallelser, handlingar och protokoll från sammanträden med Gemensam servicenämnd (GSN).

Observera! Om ett dokument eller en handling inte visas, kan det bero på att det inte får publiceras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller att det är sekretess.

Kallelser och handlingar till Gemensam servicenämnd (GSN).

Protokoll från Gemensam servicenämnd (GSN).

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: