Ludvika Arena - Detaljplan för Hillängens idrottsplats med flera

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs omedelbart norr om väg 66 (Gamla Bangatan). Planen begränsas av en befintlig bebyggelse samt Hillängens förskola i norr, Grågåsvägen i öster, väg 66 i söder, Hillängskiosken samt Östra storgatan i sydväst och Timmermansvägen i väster.

Planområdet

Planområdet

Huvudsyftet av denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga en idrottsarena på Hillängens idrottsplats och Marnässkolans mark som möjliggör både idrottsliga och kulturella evenemang inom Ludvika kommun. En större arena bidrar till utveckling av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar områdets förutsättningar för integration. Idrottsarenan kommer dessutom att uppfylla Solviksskolans behov av idrottshall. Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. Planen strider ej med gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med utökat planförfarande.

Samråd

maj-juni 2022

Granskning

februari 2023

Antagande

april 2024

Laga kraft

maj 2024

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
kultur.samhällsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: