Internationella kontakter

Ludvika har idag vänorterna Imatra i Finland samt Bad Honnef i Tyskland.

Vänortssamarbetet ska stimulera till kontakter inom såväl näringsliv och kommunala verksamheter, som på det privata planet.

Likheter med Imatra

Ludvika har ett regelbundet vänortsutbyte med Imatra Länk till annan webbplats., inte minst på kultur- och fritidssidan.

Imatra och Ludvika har flera naturliga beröringspunkter. Naturen har gemensamma drag och vattenkraften är, om än på olika sätt, central i båda städerna.

Vänförening med Bad Honnef

Ludvika har också vänorten Bad Honnef Länk till annan webbplats. som ligger i nordvästra Tyskland. Vår kommun och Bad Honnef har en industriell kontakt genom Hitachi Energy (tidigare ABB).

En gemensam vänförening har medverkat till att antalet träffar ökat och kontakterna breddats.

Samarbetet har hittills gällt områdena ungdomsidrott, musik, konst och foto.
Kontakter mellan småföretagare har också etablerats. Vänortsföreningen söker fler områden att verka inom och tar gärna emot förslag.

Kontaktperson för "Vänortsföreningen Ludvika - Bad Honnef" är Elisabet Stelin, e-post elisabetstelin@gmail.com eller telefon 070-632 82 08.

Vän-län

Tillsammans med övriga kommuner i Dalarna, har Ludvika ett vän-län i Estland som heter Viljandi Länk till annan webbplats.. Ludvika deltar i de länsgemensamma kontakterna.

Vänortsrörelsen var ursprungligen en form för internordiskt kulturutbyte som grundlades i samband med Finlandshjälpen under andra världskriget.

Vänortsrörelsen har successivt utvidgat sitt geografiska område och många svenska kommuner har idag vänorter i Europa även utanför Norden.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: