Skadliga ämnen i förskola och skola

  En handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen har tagits fram när det gäller skadliga ämnen i förskola och skola.

  Bild på handlingsplanen "Skadliga ämnen i förskola och skola"

  Handlingsplanen har tagits fram i syfte att minska hälsofarliga ämnen i miljöer där barn vistas i Ludvika kommun. Skadliga ämnen i miljön och framförallt i förskolan har på senare år uppmärksammats. Att barn är mer utsatta än vuxna har framkommit och konstaterats genom flertalet studier.

  Handlingsplanen utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet har arbetat med dessa frågor på ett nationellt plan och Naturskyddsföreningen genomförde 2013 ett projekt med att inventera förekomsten av hälsofarliga material i förskolor runt om i Sverige.

  Frågan om giftfri förskola och skola uppkom i samband med att kommunfullmäktige i Ludvika biföll en motion (Farliga plaster i barns vardag i förskolor och skolor 2012/139):

  • Berörd personal på förskolor/skolor samt de miljöinspektörer som
   inspekterar skolor/förskolor ska få utbildning om vilka plaster som är
   skadliga.
  • Kommunen gör en kartläggning av hur vanligt plaster med hormonstörande ämnen är i kommunens verksamhet.
  • Ludvika kommun tar ett principbeslut om att undvika plaster med
   hormonstörande ämnen.

  Arbetet utifrån beslutet genomförs i samverkan mellan social- och utbildnings-förvaltningen och verksamhetsområde miljö och bygg.

  Även kommunens visioner och mål för framtiden anger en vilja att gynna en giftfri vardag inom kommunens verksamheter. Ludvika kommun har som mål att till år 2020 ha en av Sveriges bästa skolor, att erbjuda en livsmiljö som är trygg och tillgänglig för alla med bland annat målen; en ökad andel miljövänliga och rättvisemärkta inköp samt ekologiska livsmedel.

  Denna handlingsplan riktar sig till ansvariga för verksamheterna inom social- och
  utbildningsförvaltningen i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och
  grundsärskola.

  Handlingsplanens fokus ligger på områdena lek samt mat och tillagning. Planens åtgärder ska leda mot en giftfri miljö där barn vistas.

  Till handlingsplanen finns även en checklista med åtgärder.

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.