Råd och stöd på chatt och telefon

Det finns en mängd olika stödlinjer, jourtelefoner och chattar som kan hjälpa dig.

Person går ensam i mörk park

Barn och unga

1177.se  Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats.

1000 möjligheter Länk till annan webbplats. En organisation som stöttar dig som är ung, oavsett om du är kille, tjej, transperson eller inte vill definiera dig alls. I chatten kan du prata om vad du vill. 1000 möjligheter har även ett särskilt stöd online för dig som har erfarenheter av att ha sex mot ersättning. De som jobbar där är unga vuxna som har tystnadslöfte.

AA, Anonyma Alkoholister Länk till annan webbplats., är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. I några stora städer finns speciella ungdomsgrupper.

Alkohollinjen Länk till annan webbplats. erbjuder stöd till förändring, till dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Anonyma Narkomaner (NA) Länk till annan webbplats. är i första hand till för de som söker hjälp att ta sig ur missbruk och det är alltid en drogfri beroende med egen erfarenhet som svarar.

Barn- och elevombudet(BEO) Länk till annan webbplats. har som uppgift att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. 

Barnombudsmannen (BO) Länk till annan webbplats. har en telefonlinje för dig som är under 18 år. Här får du reda på vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen och hur du kan få hjälp. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Barn- och ungdomslinjen IVO Länk till annan webbplats. - är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem. Du kan använda Barn- och ungdomslinjen om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om något som inte funkar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt. Barn- och ungdomslinjen drivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en myndighet som ska se till att socialtjänsten, hälso- och sjukvården och LSS-verksamheter jobbar som de ska.

BRIS (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats. är en organisation som hjälper barn och ungdomar som är oroliga eller har problem. Det är gratis att ringa till Bris och alla under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Bris ser inte vilket telefonnummer samtalet kommer från och det syns inte på telefonräkningen om någon har ringt till numret.

Brottsofferjouren för unga brottsoffer Länk till annan webbplats. hjälper dig om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller har någon i din närhet som utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält. Det kostar inget att ringa dit och du kan vara anonym.

Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats. kan hjälpa personer som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information och med pengar. Men först ska du anmäla brottet till polisen.

Bup.se Länk till annan webbplats. svarar om olika svårigheter och problem. Du kan skriva anonymt. De som svarar på frågorna är kuratorer och psykologer som jobbar på bup, barn- och ungdomspsykiatrin.

Diskrimineringsmannen (DO) Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som har frågor om diskriminering. Du kan också anmäla till DO om du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.

Dopingjouren Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som undrar över något som har med anabola steroider och dopning att göra.

Drugsmart Länk till annan webbplats. är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du som är mellan 13-19 år anonymt ställa en fråga om alkohol, andra droger och missbruk. Du som har missbruk i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar Länk till annan webbplats. har en närståendelinje dit du som är närstående till någon som har en ätstörning kan ringa. Du får prata med någon som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning. Samtalet är gratis och du får vara anonym.

Föreningen Storasyster Länk till annan webbplats. ger råd och stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De ger även stöd om du är anhörig till någon som blivit utsatt. Med Föreningen Storasyster kan du kan mejla och chatta. Du kan även få en chattsyster eller chattbror.

Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats. – Glöm aldrig Pela och Fadime är en förening som arbetar mot hedersvåld. Du kan vända dig dit om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan. De som jobbar där kan ge stöd och hjälp. Du får vara anonym och den du är i kontakt med har tystnadsplikt.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats. är Röda korsets chattjour för dig som är under 25 år. Där du kan chatta anonymt om precis vad som helst.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Killfrågor.se Länk till annan webbplats. - här kan du som känner dig som kille chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer.

Kuling.nu Länk till annan webbplats. finns för dig som har en psykiskt sjuk förälder. Här finns en chatt där du får prata med en vuxen som jobbar med att prata med unga som har det som du. Det finns också ett forum där du kan skriva om egna upplevelser eller läsa om andras.

Linnamottagningen Länk till annan webbplats. ger råd, stöd och skydd till tjejer och killar som blir begränsade, kontrollerade eller utsatta för våld av familj eller släkt. Du kan ringa anonymt till deras jourtelefon och det kostar inget.

Maskrosbarn Länk till annan webbplats. är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Du som är ungdom kan delta och få stöd på många olika sätt utifrån vad som passar just dig.

Novahuset Länk till annan webbplats. kan du kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller varit med om sex som inte känts bra, online eller offline. Novahuset kan även hjälpa till med medföljning i samband med till exempel polisanmälan, rättegång, besök hos socialen eller läkare.

Pegasus Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning, och som är hbtq-person mellan 15-25 år.

PrevenTell Länk till annan webbplats. är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

RFSL stödmottagning  Länk till annan webbplats. är till för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det.

Rädda Barnens Stödlinje Länk till annan webbplats. finns på flera språk som erbjuder barn, unga och föräldrar samtalsstöd och information på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats. arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Du som har tankar på att ta ditt liv eller som har någon närstående som gör det kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Sluta-röka-linjen Länk till annan webbplats. är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa.

Somaya kvinno- och tjejjour Länk till annan webbplats. ger hjälp och stöd till dig som är tjej och är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa eller mejla och få hjälp på över 30 språk, bland annat arabiska, tigrinia,persiska, somaliska, spanska och engelska. Det är gratis att ringa och du får vara anonym.

SPES-Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd Länk till annan webbplats. finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande.

TRIS- Tjejers rätt i samhället  Länk till annan webbplats.Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Riskerar du att giftas bort? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på TRIS.

Trygga barnen Länk till annan webbplats. Hit kan du som är upp till 25 år vända dig om du är orolig över att någon i din närhet dricker för mycket, tar andra droger, mår psykiskt dåligt, eller om det är något annat som oroar dig. Alla typer av frågor, funderingar och känslor är välkomna, inga problem är för stora eller för små för oss.

Unga i AA Länk till annan webbplats. - vänder sig till dig som har alkoholproblem eller är som orolig för någon i din närhet.

Ungdomsmottagning Dalarna online Länk till annan webbplats. Du som är mellan 13 och 25 år kan ladda hem appen Ung i Dalarna och prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal. Du kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, relationer och mycket annat.

Unizon Länk till annan webbplats. samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Missbruk och beroende

AA, Anonyma Alkoholister Länk till annan webbplats., är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. På aa.se kan du hitta en grupp i ditt närområde, bland andra Ludvikagruppen, telefon 070-271 82 24 (journummer).

Alkohollinjen Länk till annan webbplats. erbjuder stöd till förändring, till dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Dopingjouren Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som undrar över något som har med anabola steroider och dopning att göra. Du kan också skriva en fråga och få ett svar, eller läsa svar på andras frågor.

Drugsmart Länk till annan webbplats. är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du som är mellan 13-19 år anonymt ställa en fråga om alkohol, andra droger och missbruk. Du som har missbruk i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Anonyma Narkomaner (NA) Länk till annan webbplats. - vänder sig till dig som har problem med droger eller är orolig för någon i din närhet som har det. De har en telefonjour och tar även emot frågor via mejl och på sajten.

Spelberoendes riksförbund Länk till annan webbplats. är en partipolitisk och relgiöst obunden sammanstlutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhkälpa spelberoende.

Våld

1177.se  Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats.

Välj att sluta Länk till annan webbplats. - telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats. – Glöm aldrig Pela och Fadime är en förening som arbetar mot hedersvåld. Du kan vända dig dit om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan. De som jobbar där kan ge stöd och hjälp. Du får vara anonym och den du är i kontakt med har tystnadsplikt.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du kan även kontakta dem om du känner någon som har utsatts. Du får vara anonym och den som svarar har tystnadsplikt. Det kostar ingenting att ringa till Kvinnofridslinjen och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren Ludvika, Länk till annan webbplats. 0240 199 10.

Novahuset Länk till annan webbplats. kan du kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller varit med om sex som inte känts bra, online eller offline. Du kan få stöd på telefon, chatt eller mejl. Novahuset kan även hjälpa till med medföljning i samband med till exempel polisanmälan, rättegång, besök hos socialen eller läkare.

Somaya kvinno- och tjejjour Länk till annan webbplats. ger hjälp och stöd till dig som är tjej och är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa eller mejla och få hjälp på över 30 språk, bland annat arabiska, tigrinia, persiska, somaliska, spanska och engelska. Det är gratis att ringa och du får vara anonym.

Psykisk ohälsa

1177.se  Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats.

Bup.se Länk till annan webbplats. svarar om olika svårigheter och problem. Du kan skriva anonymt. De som svarar på frågorna är kuratorer och psykologer som jobbar på bup, barn- och ungdomspsykiatrin. Du kan också läsa andras frågor och svar.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar Länk till annan webbplats. har en närståendelinje dit du som är närstående till någon som har en ätstörning kan ringa. Du får prata med någon som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning. Samtalet är gratis och du får vara anonym.

Kuling.nu Länk till annan webbplats. finns för dig som har en psykiskt sjuk förälder. Här finns en chatt där du får prata med en vuxen som jobbar med att prata med unga som har det som du. Det finns också ett forum där du kan skriva om egna upplevelser eller läsa om andras.

SHEDO Länk till annan webbplats. jobbar mot ätstörningar och självskadebeteende. De har en jourmejl dit du kan skriva om du behöver prata med någon eller om du har funderingar kring psykisk ohälsa. Det kan gälla dig själv eller någon annan. De som svarar på mejlen har egna erfarenheter av ätstörningar och självskadebeteende, men mår bra i dag.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats. arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Du som har tankar på att ta ditt liv eller som har någon närstående som gör det kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Övrigt

1177.se  Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Sidan uppdaterades: