Brandskydd, sotning

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för räddningstjänst och brandskyddskontroll i Ludvika kommun. De handlägger även dispensansökningar för egen sotning.

Det är Räddningstjänsten Dala Mitt som du ska kontakta om du har frågor om förvaring, tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.