Nissbovägen - Lorentsberga

I ett villaområde i södra delen av Ludvika tätort ligger området Nissbo. Med förskola, låg -, mellan-, och högstadieskola intill och 5 minuters cykelavstånd till Hitachi finns ett område planlagt för bostad.

Ansökan inlämnad av Fiskarhedenvillan Bostad.

Översiktskarta över Ludvika med Nissbo markerat.

Översiktskarta över Ludvika med Nissbo markerat.

Området är planlagt sedan tidigare men har inte byggts ut. Infrastruktur inom området. Bebyggelsen i området präglas av villabebyggelse med inslag av kedjehus. Detaljplanen är utformad för villabebyggelse men med mindre ändringar kan möjlighet till flerbostadshus skapas.

Detaljplan:

Byggrätt: Ca 700 kvm BTA

Areal: Ca 3400 kvm

Typ av byggnation: Villabebyggelse, Flerbostadshus

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: