Viktigt att veta om Ludvika kommun

När du arbetar i en kommun finns det några saker som är viktiga att känna till.

Politiskt styrd

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige
är högsta beslutande organ. Man kan säga att fullmäktige är kommunens
motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige fattas de stora övergripande besluten som gäller hela
kommunen, till exempel budget och skattenivå.

Läs mer under Kommunens organisation

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i svensk demokrati. Den
innebär att kommuninvånare, journalister och andra intresserade ska
ha så mycket insyn som möjligt i kommunens verksamhet.

Serviceskyldighet

Kommunernas serviceskyldighet är inskriven i Förvaltningslagen.
Den innebär i korthet att vi ska hjälpa den som vill ha upplysningar
eller råd i frågor som rör kommunens verksamhet.

Begripligt språk

Språklagen säger att vårt språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
Det betyder att en Ludvikabo ska kunna förstå vad kommunen
skriver och säger, utan att ha några särskilda förkunskaper.

Fakta om kommunen

På sidan Fakta om kommunen hittar du ytterligare information om Ludvika kommun.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: