Övre Hammarbacken

Övre Hammarbacken är ett naturnära område med stor utvecklingspotential. Här finns vackra skogsmarker och en fantastisk vy över sjön Väsman. Detaljplanearbetet är pausat.

Miljöbild från Övre Hammarbacken, sjön Väsman i bakgrunden.

Med en detaljplan som tillåter stor variation i bebyggelse blir det en naturlig boendemiljö för människor i livets alla skeden.

Med både naturen och Ludvika stadskärna i närheten erbjuder området något för alla.

Karta över Övre Hammarbacken

Fakta

  • Byggnadstyp: Flerbostadshus/villor/radhus/parhus/flervåningshus
  • Byggrätt: Cirka 57 200 m² byggnadsarea
  • Detaljplan: Under framtagande
  • Detaljplan antagen: Nej
  • Storlek: Cirka 11 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun

Övre Hammarbacken är beläget alldeles norr om Ludvika centrum. I västra delen av området går riksväg 66 förbi och till söder gränsar området till befintlig villabebyggelse. I övrigt omsluts planområdet av natur- och skogsområden.

Planen är att behålla en stor del av vegetationen som finns för att bebyggelsen ska samspela med den kringliggande naturen.

Bebyggelse

Vid byggnation är det viktigt att ta vara på läget i form av den gröna miljön och utsiktsmöjligheterna. Planen medger en byggnation av omkring 150 bostäder fördelat på olika bostadsformer. Detaljplanen tillåter olika bostadsformer, villor, radhus, parhus och flervåningshus, det finns även möjligheter att bygga handels- och kontorsbyggnader.

3D-bild hur Övre Hammarbacken skulle kunna se ut.
Skiss på möjlig bebyggelse, Övre Hammarbacken.
Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: