Sörviks skola

Sörviks skola är en F-6-skola med cirka 120 elever.

Pedagogerna som arbetar på skolan är engagerade och målinriktade. Allt för att eleverna skall få så bra skolgång som möjligt.

Inför detta läsår har vi cirka 80 elever inskrivna på vårt fritidshem där vi också har engagerade och duktiga fritidspedagoger/barnskötare som ser till elevernas bästa.

Läs mer på "Det här är Sörviks skola"