Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler och reglerna syftar till att motverka de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Den som ansvarar för området ansvarar även för att rökförbudet upprätthålls.

Platser där det är förbjudet att röka

Regler är viktiga att känna till och anpassa sin verksamhet efter. De rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak och liknande produkter är:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen inomhus och utomhus som används av den som reser med kollektivtrafiken.
 • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konserter, marknader och mässor.
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner.
 • Ett visst antal rum på hotell eller annan plats där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning, exempelvis idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Det är den som äger eller bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Den som är ansvarig för rökförbudet ska se till att ta bort askkoppar och sätta upp tydliga förbudsskyltar och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten har du rätt att be personen att lämna platsen.

Kommunens ansvar

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak exempelvis genom att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak

Störs du av någon annans rökning?

Om du störs av rökning på en plats som ska vara rökfri så ska du vända dig till den som ansvarar för platsen. Det är den som äger eller bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till Verksamhetsområde miljö och bygg som har tillsynsansvaret över rökfria miljöer. Det innebär att vi kontrollerar att den som är ansvarig för rökförbudet följer lagstiftningen.

Du kan använda vår e-tjänst för att anmälan klagomål inom miljö, hälsa eller livsmedel alternativ använd kontaktuppgifterna längre ner för att lämna ett klagomål.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: