Pennor i olika färger

Ta lärarexamen samtidigt som du jobbar som lärare som lärare

Ludvika kommun erbjuder i samarbete med högskolan Dalarna en kombination av studier och arbete för dig som vill ta lärarexamen.

 • Lön under hela studietiden
 • Arbetsintegrerade studier som ger dig yrkesmässigt försprång
 • Stora utvecklingsmöjligheter
 • Anställningen består av 50 % undervisning på skolan och 75 % studietakt arbetsintegrerade studier.
 • Du är knuten till lärartjänst i Ludvika kommun under hela studietiden.
 • Anställningen är för ett år i taget, för att få fortsatt anställning och lön krävs att kurserna för läsåret är klara för att ta sig vidare till nästa årskurs.
 • Du får lön för en halvtidstjänst plus ett bidrag från Ludvika kommun.
 • Du kan söka studiestöd från CSN.
 • Efter avslutade studier kan du söka legitimation och har möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.

Grundlärarprogrammet

Inriktning årskurs 4–6, 75 %, 240 högskolepoäng

Ludvika kommun erbjuder i samarbete med Högskolan Dalarna en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning grundskolans årskurs 4–6. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Schemalagda studier sker 1–2 dagar i veckan med campusträffar i Falun samt nätbaserade studier.

Efter avslutade utbildning och legitimation finns det mycket goda möjligheter till en tillsvidaretjänst inom kommunen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik eller i SO-ämnena. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen omed inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattande 240 högskolepoäng.

Arbete som lärare under studietiden

Parallellt med studierna arbetar du som lärare på en skola 50 % (läraraspirantstjänst) med stöd från erfarna lärare under studietiden. Detta ger dig möjlighet att relatera högskolestudierna till verksamheten på skolan samtidigt som du kan ta med dig erfarenheter från arbetet som lärare i studierna vid högskolan.

Ludvika kommuns krav på dig som söker

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

 • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna
 • Ha ett personlig ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
 • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
 • Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
 • Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och din personliga lärostil

Ämneslärarprogrammet

Årkurs 7-9 med inriktning mot matematik och idrott poäng 240 hp

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad ämneslärarutbildning med inriktning årskurs 7–9 i ämnens matematik och idrott och hälsa, 240 hp. I utbildningen kombineras studier på 75% med arbete som lärare på en skola i regionen på 50%. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare är värdefulla för studierna på högskolan. Utbildningen är campusförlagd och upplagd så att undervisning kan schemaläggas under två fasta dagar per vecka och arbetet på skolan sker tre fasta dagar per vecka.

När du läser arbetsintegrerad ämneslärarutbildning mot årskurs 7–9 blir du behörig att undervisa i matematik samt idrott och hälsa. Utbildningen består av tre delar:

 • Ämnesstudier inklusive didaktik i matematik och idrott och hälsa.
 • Kurser i utbildningsvetenskaplig kärna som bland annat behandlar undervisning och lärande, ledarskap, skolans organisation, bedömning och sociala relationer.
 • Verksamhetsförlagd utbildning på den skola där du har din aspiranttjänst.

Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du söka tjänst hos den huvudman där du vill arbeta som lärare. Hos regionens huvudmän finns ett antal tjänster tillgängliga för studenter som läser det arbetsintegrerade ämneslärarprogrammet (så kallade läraraspiranttjänster). De kommuner som erbjuder aspiranttjänster annonserar dem. Du behöver därför kontakta den eller de kommuner du är intresserad av för att få mer information och lämna in de ansökningshandlingarna som efterfrågas.

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i matematik och idrott och hälsa.

Ämnesstudierna i matematik ger dig bland annat kunskaper om taluppfattning, algebra, diskret matematik, analys, geometri samt sannolikhetslära och statistik. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Kom ihåg att söka både till högskolan och till kommunen

Ansökan till programmet som startar hösten 2024 sker genom antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mellan 15 februari och 15 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan. Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du även söka någon av de tjänster som finns tillgängliga för AIL-studenter i regionens kommuner.

Till Högskolan Dalarna

Grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6 75% (240 hp)

 • Antagningsbesked slutet av april

Ansök via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till Ludvika kommun

Ansökan om aspiranttjänst till Ludvika kommun

 • Ansök senast 15 april 2024
 • Anställning påbörjas vid höstterminens start 2024

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om aspiranttjänst, Ludvika kommun.

Har du sökt utbildningen Grundlärarprogrammet, arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i grundskolan, på Högskolan Dalarna?  * (obligatorisk)
Har du sökt utbildningen Grundlärarprogrammet, arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i grundskolan, på Högskolan Dalarna?

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: