Ny arena

Ludvika kommun har som målsättning att bygga en ny arena i anslutning till nuvarande Hitachi Energy Arena.

Målet är att den nya arenan ska bli en viktig mötesplats i Ludvika för boende i närområdet, invånare i Ludvika kommun och mer långväga besökare. Arenan ska ge möjligheter för många olika idrotter på flera nivåer, möta upp behovet av idrottshall för både skola och föreningsliv, vara en arena för träning, tävling och för större evenemang.

En arena kan bidra till utveckling av näringslivet, öka kommunens attraktionskraft och förbättra områdets förutsättningar för integration, trygghet och social hållbarhet.

Just nu pågår arbete med en detaljplan som gör det möjligt att genomföra projektet och parallellt med det hämtas kunskap in från målgrupper, bland annat från föreningar.

Ett steg på vägen till en ny arena är att utforma ett rums- och funktionsprogram som kan ligga till grund för en projektering. Rums- och funktionsprogrammet blir därmed ett underlag för politikerna att kunna ta ett beslut om det skall byggas en arena.

Enkät till föreningar

Under våren 2021 skickades en enkät ut till Solviksskolan samt idrotts- och kulturföreningar i kommunen. 28 svar mottogs däribland två svar från en och samma förening. Se mer på sidan Enkät till föreningar om ny arena i Ludvika.

Ny arena – ett av två separata projekt i Marnäs

Ludvika kommun arbetar just nu med flera utvecklingsprojekt i Marnäsområdet i den östra delen av Ludvika. Ny arena är ett av två separata projekt som drivs dels av kommunen och dels av det kommunala fastighetsbolaget Ludvika kommunfastigheter AB. Se mer på sidan Utveckling av östra delen av Marnäs.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: