Engelskklass

Läsåret 24/25 erbjuder Kyrkskolan blivande elever i årskurs 7 en klass med 35 procent av undervisningen på engelska. Den följer läroplanen på samma sätt som annan undervisning.

For the academic year 24/25, Kyrkskolan is offering prospective Year 7 students to attend a class with 35 percent of the education carried out in English. The education follows the curriculum in the same manner as other classes. Information in English

Engelskklass på Kyrkskolan


Varför engelskklass?

Målet är att ge elever med särskilt intresse för engelska mycket goda färdigheter i språket, det vill säga förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift. Undervisningen ska samtidigt säkerställa att eleven får tillräckliga kunskaper i svenska för att klara kraven i samtliga ämnen.

Vad innebär det?

Eleverna i engelskklassen har mer engelska än övriga elever. De får undervisning på engelska i samhällskunskap, geografi, historia, religion, teknik, biologi, fysik och kemi. Övriga ämnen läser eleverna tillsammans med övriga elever.

De får gå i en klass de sökt sig till för att de är intresserade av och tycker att det är ganska enkelt att tala, skriva, läsa och lyssna på engelska.

Eleverna behöver anstränga sig för att få mycket goda färdigheter i engelska och övriga ämnen.

Undervisning på svenska

Även om en del av undervisningen sker på engelska, ska den ändå säkerställa att eleven får tillräckliga kunskaper i svenska för att klara kunskapskraven i samtliga ämnen.

Max 50 procent av undervisningen får ske på engelska enligt skolförordningen.

English class at Kyrkskolan

 

Why an English class?

The aim is to provide students who has a special interest in English with excellent language skills, i. e. the ability to express themselves well in both speech and writing. The education will simultaneously ensure that the students gain sufficient knowledge in Swedish to meet the requirements in all subjects.

What does it entail?

Students in the English class will recive more English education than other students. Their classes in social studies, geography, history, religion, technology, biology, physics, and chemistry will be taught in English. Other subjects are taught together with the rest of the students.

The students will be studying in a class that they have applied for with peers with similar interests.

Students need to make an effort to achieve excellent skills in both English and other subjects.

Education in Swedish

Though part of the education is in English, the school will still ensure that the students gain sufficient knowledge in Swedish to meet the educational requirements in all subjects. Regarding to the school regulations, a maximum of 50 percent of the education can be in English.

Låter det intressant?

Du som ska börja sjuan till hösten kan höra av dig till rektor för Kyrkskolan för mer information om hur du ansöker till en av de återstående platserna.

Kontakt: Kristin Hägglund, kristin.hagglund@ludvika.se eller 0240-56 58 63

miniatyr -infoblad

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: