Engagemang för integration

I kommunen finns ett stort engagemang för integration.

Ludvika i Samverkan

Ludvika i Samverkan arbetar för att skapa en konstruktiv samverkan som bygger på att hitta gemensamma lösningar för en förbättrad integration i Ludvika kommun.  Det är ett forum som ska leda till ökad samverkan samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan kommun, myndigheter och det civila samhället i frågor som rör migration och integration. Syftet är även att höja kunskapen, såväl bland den breda allmänheten som i nätverket, om migration och integration.

Ludvika i Samverkan leds av Ludvika kommun. Övriga organisationer är Röda Korset, Rädda barnen, Samarkand 2015, Studieförbundet Vuxenskolan, Lillkyrkan samt Högbergskyrkan. Kontaktperson i Ludvika kommun: 0240-863 53, växel 0240-860 00.

En film om flykt och svalor

I filmen En film om flykt och svalor får vi följa en ung blivande skald, Dan Andersson, som på faderns uppdrag ensam beger sig hela vägen till Amerika för att förbereda för familjen att komma efter och få ett bättre liv där.

Filmen gör paralleller till dagens situation med många ensamkommande flyktingbarn.

Regnbågens färger har inga gränser

Regnbågens färger har inga gränser är en kortfilmsserie med ett diskussionsmaterial om olika kulturella dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Fyra kortfilmer om kulturkrockar och oskrivna regler. Tillsammans är filmerna 25 minuter och i slutet av varje kortfilm finns förslag på diskussionsfrågor.

Kontakta oss

Integrationshandledare

Telefon: 0240-863 53

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: