Engagemang för integration

I kommunen finns ett stort engagemang för integration.

Ludvika i Samverkan

Ludvika i Samverkan arbetar för att skapa en konstruktiv samverkan som bygger på att hitta gemensamma lösningar för en förbättrad integration i Ludvika kommun.  Det är ett forum som ska leda till ökad samverkan samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan kommun, myndigheter och det civila samhället i frågor som rör migration och integration. Syftet är även att höja kunskapen, såväl bland den breda allmänheten som i nätverket, om migration och integration.

Ludvika i Samverkan leds av Ludvika kommun. Övriga organisationer är Röda Korset, Rädda barnen, Samarkand 2015, Studieförbundet Vuxenskolan, Lillkyrkan samt Högbergskyrkan. Kontaktperson: Lena Andersson, Integrationssamordnare, 0240-863 53.

Projekt

Samhällsorienteringssamverkan – Dalarna

Enligt lag ska kommuner ges en möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Samhällsorienteringen är en utbildning för personer som är nya i Sverige. Den nyanlända får kunskap om Sverige och lära känna det svenska samhället.

I Dalarnas län har man ingått en samverkan från och med 1 oktober 2020 – september 2022 . Ludvika står som projektansvarig för denna samverkan gällande utförande av samhällsorientering till 8 av länets kommuner.

En film om flykt och svalor

I filmen En film om flykt och svalor får vi följa en ung blivande skald, Dan Andersson, som på faderns uppdrag ensam beger sig hela vägen till Amerika för att förbereda för familjen att komma efter och få ett bättre liv där.

Filmen gör paralleller till dagens situation med många ensamkommande flyktingbarn.

Regnbågens färger har inga gränser

Regnbågens färger har inga gränser är en kortfilmsserie med ett diskussionsmaterial om olika kulturella dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Fyra kortfilmer om kulturkrockar och oskrivna regler. Tillsammans är filmerna 25 minuter och i slutet av varje kortfilm finns förslag på diskussionsfrågor.

Kontakta oss

Integrationssamordnare

Telefon: 0240-863 53

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: