Miljö i förskola och skola

    Barn vistas stora delar av sin tid i förskolor och skolor. Det är därför viktigt att miljön, och då särskilt inomhusmiljön inte ger upphov till några olägenheter. Verksamhetsutövaren ska därför genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten.

    Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, kemikalier, otillräckliga städ- och hygienrutiner och annat som kan påverka barnens hälsa och miljön negativt.

    På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.