Ansök om ledighet för elev

För att ditt barn ska få ta ledigt från grundskolan måste du som vårdnadshavare göra en ledighetsansökan.

Från höstterminen 2019 kan du göra det digitalt via Skola24s webbtjänst. Ansökan ska skickas in senast 14 dagar innan ledigheten påbörjas. Här finns även en blankett som kan användas i övergångsperioden.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska kunna beviljas måste det finnas synnerliga skäl. Det är skolans rektor, eller mentor på uppdrag av rektor, som beslutar om ledighetsansökan ska godkännas eller inte.

- Instruktionfilm Skola24 ledighetsansökan Länk till annan webbplats.
- Användarmanual Skola24 ledighetsansökan Länk till annan webbplats.

Webbtillgänglighetsdeklaration för Skola24


Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen

social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: