Hygienlokaler

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds olika behandlingar till exempel hårvård, fotvård, tatuering, piercing, akupunktur, massage, solarium och olika skönhetsbehandlingar.

Dessa verksamheter ska dessutom ha en väl fungerande egenkontroll som granskas vid tillsynen.

Myndighetsnämnden miljö och bygg utövar regelbunden tillsyn över dessa lokaler.

För de verksamhetsutövare som utövar så kallade stickande och skärande behandlingar i sina lokaler gäller att de ska gör en anmälan enligt miljöbalken till myndighetsnämnden miljö och bygg innan de tar sin lokal i bruk. Exempel på stickande och skärande behandlingar är fotvård, tatuering, piercing, akupunktur.

Solarium

Solarierna ska anmälas till nämnden enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: