Nyhet

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Fullsatt byggmöte hos Hitachi Energy

Tror du att din verksamhet kommer att vara aktiv i Ludvika under de kommande två åren?

Ja - 100%
Nej - 0%

Så såg det ut när deltagarna vid slutet av tisdagens fullsatta byggmöte fick svara på en enkätfråga. Resultatet är ett tydligt bevis på att det är här och nu det händer, och att många vill vara med och bygga framtidens Ludvika.

– Vi ser en stark tillväxt de kommande 20 åren, berättade Jens Möllberg från Hitachi Energy inför flera av Sveriges största byggbolag och lokala fastighetsaktörer.

3 000 bostäder

Fram till 2030 planerar Ludvika kommun att ha färdiga detaljplaner för i storleksordningen 3 000 bostäder, där privata aktörer tillsammans med kommunen spelar en viktig roll i att förvandla vision till verklighet.

– Nu gäller det att vi krokar arm och spelar varandra bättre, betonade kommundirektör Maria Skoglund.

Ambassadörskap

Andra saker som det rådde enighet kring var vikten av ett gott ambassadörskap. Ju fler som förstår och sprider kunskapen om den närmast unika situation Ludvika befinner sig i, desto mer spännande saker kommer att hända framåt.

– Tillsammansskapet är avgörande för hur bra vi kommer att lyckas, underströk Maria Skoglund.

Byggmötet, som anordnades av Ludvika kommun, hölls i den stora hörsalen hos Hitachi Energy.

Jens Möllberg, Hitachi Energy.

Maria Skoglund, kommundirektör.

Tom Sakofall, Sakofall Fastigheter.

Åsa Granat, kommunens samordnare för guldläget, och Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på Hitachi Energy.

Pernilla Wigren, vd LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter.

Ulf Adolfsson, byggchef LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter.

Eva Thor, regionchef Byggföretagen.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 24 apr 2024

Uppdaterad: 25 apr 2024