Nyhet

Orange varning för översvämni­ng i Kolbäcksån

SMHI har utfärdat en orange varning för översvämning i Kolbäcksån.

Snösmältning leder till höga nivåer i sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången. Varningen gäller från tisdag 9 april och tills vidare.

De stigande vattennivåerna kan komma att påverka vägar, byggnader och samhällsviktig verksamhet. Det finns även risk för strömmande vatten i sjöar och vattendrag. Ludvika kommun följer utvecklingen noga tillsammans med WBAB, VB Kraft och andra aktörer.

Förebyggande åtgärder

Som fastighetsägare har du ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda din egendom. På Krisinformation.se finns en checklista med tips på vad du kan göra vid risk för översvämning.

Uppdatering – 10 april

Den orange varningen för översvämning i Kolbäcksån som SMHI utfärdade tidigare i veckan ligger kvar. Ludvika kommun följer utvecklingen noga tillsammans med WBAB, VB Kraft och andra aktörer, men ser i nuläget ingen direkt fara för allvarliga konsekvenser.

Nivån i Väsman ligger just nu 23 centimeter under dämningsgräns och på flera håll har den högre nivån stabiliserat sig.

SMHI:s varning gäller för sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången.

Tillgång till bland annat sandsäckar, barriärer och personal är säkrad i händelse av att det skulle behövas.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns länkar till bekräftad information. Där hittar du även en checklista med tips på vad du som fastighetsägare kan göra vid risk för översvämning.

Uppdatering – 12 april

Den orange varningen för översvämning i Kolbäcksån ligger fortfarande kvar och Väsman har stigit till 17 centimeter under dämningsgräns. Nivån väntas fortsätta stiga en bit in i nästa vecka, men det finns ingen direkt fara för allvarliga konsekvenser.

Uppströms Väsman minskar flödena och under fredagen kommer tillförseln till magasinen att strypas. Fortsatt finns det risk för påverkan på vägar och enskilda byggnader nära vattendrag och vid sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången.

Av säkerhetsskäl är gångbanan längs forsen i Ludvika avstängd tills vidare. Vänligen välj annan väg.

Uppdatering – 15 april

Flödena i Kolbäcksån fortsätter att vara höga och den orange varningen för översvämning i Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången ligger kvar. Läget bedöms dock fortsatt som stabilt utan risk för allvarliga konsekvenser för samhällsviktig verksamhet.

Uppströms är flödena svagt sjunkande och Väsman har efter stigande nivåer under helgen börjat plana ut. Gårlången och Hillen stiger något, men nivåerna väntas hålla sig under dämningsgräns.

Uppdatering – 17 april

Flödena uppströms Väsman är fortsatt sjunkande och i Väsman minskar vattennivån med cirka en centimeter per dygn. Gårlången och Hillen väntas stiga lite de kommande dagarna för att sedan börja plana ut och vända åt andra hållet.

Den orange varningen för översvämning i Kolbäcksån ligger kvar hos SMHI, men någon överhängande risk för allvarliga konsekvenser finns inte i dagsläget. Varningen gäller för sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången.

Ludvika kommun fortsätter att följa utvecklingen tillsammans med WBAB, VB Kraft och andra aktörer.

Uppdatering – 19 april

SMHI har nu sänkt varningsnivån till gul varning för höga flöden i Kolbäcksån. Fortsatt finns det risk för höga strömhastigheter i vattendragen och risk för översvämningar nära vattendrag och sjöar.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 17 apr 2024

Uppdaterad: 19 apr 2024