Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv.

Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: