Du är här:

Bygga, bo och miljö

Nybyggnation

Här har vi samlat information om bygglov, att anordna avlopp, avfall och återvinning, energi, brandskydd, provtagning av dricksvatten och mycket mer.

Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering, planer som beskriver hur kommunen planerar att bygga runt om i kommunen.

Om du misstänker att du eller någon annan drabbats av matförgiftning, så ska du kontakta våra livsmedelsinspektörer. De kan ge råd om hur mat ska hanteras och undersöka vad matförgiftning kan bero på.

Öppettider återvinningscentraler
Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor.
Hittat nåt fel? Gör en felanmälan!
Pågende planärenden
Se filmen, Okej då tar vi reda på det!
Välkommen att flytta till Ludvika komun
Dela

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/04 04:47:55